Kurs AR2012

Arabiska: Kandidatexamensarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt formulera en relevant frågeställning samt en tidsbegränsad planering för en vetenskaplig undersökning
 • självständigt söka efter material relevant för den vetenskapliga undersökningen
 • självständigt utvärdera materialets användbarhet och sedan bearbeta det i relation till den egna frågeställningen
 • ta hänsyn till relevanta forskningsetiska frågor vid genomförandet av undersökningen
 • diskutera och analysera frågeställningar inom ämnesområden relaterade till arabisk litteratur eller lingvistik
 • argumentera för sitt val av vetenskaplig teori med argument baserade på ämnets vetenskapliga grund samt aktuell forskning
 • inom givna tidsramar skriftligt redovisa ett avslutat forskningsprojekt med en akademisk språknivå och välformulerad argumentation
 • muntligt redovisa ett avslutat forskningsprojekt och sakligt bemöta andras kritik av projektet
 • använda vedertagen formalia för vetenskapliga texter
 • granska det egna färdigställda forskningsarbetet och visa på möjliga fördjupningar i ämnet
 • opponera på och ge konstrutiv kritik på en annan students uppsats.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Arabiska
Behörighetskrav :
 • Arabiska: att skriva akademiskt 15 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HEF
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig