Kurs AR1003

Den moderna arabiska novellen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Arabiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskaper om den moderna arabiska novellen under 1900- och 2000-talet.

Efter avslutad kurs ska studenten på svenska eller engelska kunna:

  • redogöra, muntligt och skriftligt, för några av de centrala författarskapen inom 1900- och 2000- talets arabiskspråkiga litteratur
  • översiktligt redogöra, både muntligt och skriftligt, för några av de mer centrala genrerna, rörelserna och trenderna inom 1900- och 2000- talets arabiskspråkiga litteratur i översättning
  • jämföra de olika stilar/rörelser som studerats under kursen och reflektera över orsaker till deras uppkomst
  • visa grundläggande förståelse för översättningsproblematiken, t.ex. kulturella koder och traditioner, i framställningen av novellerna på svenska/engelska
  • redogöra för de olika teorier som existerar om den arabiska novellens uppkomst.