Kurs APG22X

Tematisk fördjupning inom ett utbildningsvetenskapligt område

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2024

Kursens övergripande syfte är att deltagarna utvecklar fördjupad kunskap om ett område inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa förmåga att ringa in ett utbildningsvetenskapligt forskningsområde genom att identifiera centrala studier med relevans för det egna examensarbetet
  • kritiskt granska utgångspunkter för forskning inom valt forskningsområde, gällande teorier, metoder, syften och frågeställningar visavi deras resultat
  • vetenskapligt förankra det egna ämnet för examensarbetet inom valt forskningsområde genom att formulera en forskningsöversikt
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Examen om minst 180 hp på grundnivå med 90 hp inom huvudområdet pedagogiskt arbete
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J4N
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Anette Bagger