Utbildningsprogram VTHIG

Tränarprogrammet för hälsa och idrott

Utbilda dig till tränare och välj mellan två profiler för att bidra till god hälsa och hållbara idrottsprestationer. Under utbildningen får du fördjupa dig i områden såsom hälsa, idrott och fysisk aktivitet.
180 högskolepoäng Grundnivå

Möjligheten för dig som vill bidra till god hälsa och hållbara idrottsprestationer

Tränarprogrammet ger dig som är intresserad av tränarskap och träning en unik möjlighet att efter studierna kunna arbeta med idrott, fysisk aktivitet och hälsa på olika nivåer i samhället.

Tävlings- och hälsoinriktad träning

Utbildningen har tre kunskapsområden: tränarskap, rörelsevetenskap och träningsvetenskap som ger dig förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera idrottsträning på olika nivåer. Andra året finns även möjlighet att fördjupa sig mot antingen tävlings- eller hälsoinriktad träning genom valbara kurser.

Utifrån ditt eget intresse kan du fördjupa dig ytterligare inom något av programmets kunskapsområden under examensterminen. Många av programmets kurser tar upp ett internationellt perspektiv på idrott och fysisk aktivitet. Bland annat genom att engelsk kurslitteratur används, möjlighet till utlandsstudier finns samt att viss undervisning sker på engelska.

Porträttbild utomhus Viktor WahrenbergHej! Jag heter Viktor Wahrenberg, kommer från Leksand och studerar på Tränarprogrammet för hälsa och idrott, inriktning hälsa.

Jag letade efter en utbildning som stämde överens med mina intressen och tränarprogrammet hade precis det jag letade efter.

Jag trivs superbra på programmet, det har allt jag letade efter och mer därtill. Några av mina favoritämnen jag har idag blev jag introducerad för under utbildningen.

Jag kollade på olika universitet och högskolor i Sverige men Högskolan Dalarna hade precis det programmet jag letade efter och det låg relativt nära.

Biblioteket och friidrottshallen är det bästa i Falun. Biblioteket är verkligen häpnadsväckande första gången man går in och friidrottshallen är ett bra komplement till utbildningen.

På fritiden tränar och jobbar jag mest, annars tillbringar jag så mycket tid som möjligt med min sambo, familj och mina vänner.

I framtiden vill jag gärna starta ett projekt med någon kommun eller landsting. Projektet skulle syfta på träning och fysisk aktivitet för äldre och varför det är så viktigt för dem och samhället. 

Jag behöver nödvändigtvis inte förändra världen. Så länge jag hjälper någon och förändrar världen för den till det bättre så känner jag att jag har gjort det jag vill och ska.

Jag kan göra skillnad genom att ta det jag lärt mig på Högskolan Dalarna och förbättra livet för så många som möjligt inom hälsa. 

Kom in med ett öppet sinne och ta in så mycket du kan. Det är en guldchans i livet att verkligen få lära och specialisera sig på det man brinner för.


Jozef i karatekläder i en idrottshallHej! Jag heter Jozef kommer från Göteborg och studerar Tränarprogrammet med inriktningen prestation.

Jag valde utbildningen för att jag vill utvecklas som tränare. Man blir aldrig fullärd och jag strävar alltid efter att utvecklas. Som tränare möter man olika individer med olika drömmar och mål. Jag valde utbildningen för att jag vill kunna få de grundverktyg som kan behövas för att kunna arbeta så att individer ska kunna komma till en ny utvecklingsnivå inom sin idrott.

Jag hade hört gott om Högskolan Dalarna innan jag började här och det är kunniga lärare som gör allt för att du ska utvecklas.

Falun är en stad som "andas" idrott! Trots att staden är liten så kan man ändå uppleva mycket olika saker som bland annat mycket natur, hoppbackarna eller Falu gruva.

På fritiden tränar och tävlar jag i karate. Jag är även tränare för Falu karateklubbs tävlingsgrupp.

I framtiden kommer jag starta min egen karate "dojo" med inriktning på tävlingskarate. Två långsiktiga mål är att få jobba inom Riksidrottsförbundet eller Svenriges Olympiska Kommitté för att utveckla svensk idrott samt att kunna jobba som elitkaratetränare inom Svenska Karateförbundet.

Ett gott idrottssamhälle för mig är att man ska ta hand om sina medmänniskor och introducera personer till ett hälsosamt liv.

Jag vill förändra världen genom att med mina kunskaper och meriter kunna hjälpa individer att nå sina mål och drömmar. Jag vet att mina erfarenheter både som atlet och som tränare kan hjälpa personer till en hälsosammare livsstil samt att kunna prestera bättre inom sin idrott.

Tränarprogrammet inriktning prestation är en riktigt bra utbildning. Utbildningen ger dig grundverktyg för att kunna lyckas som tränare. Om du älskar idrott och att vara ledare så är denna utbildning något för dig. Jag har själv utvecklats både som atlet och som tränare genom programmets olika kurser.

Utbildningens innehåll

Under din utbildning kommer du att både läsa kurser och genomföra verksamhetsförlagda projekt där teori och praktik integreras. Detta är möjligt genom ett nära samarbete med externa organisationer inom idrottsrörelsen, kommuner, landsting, friskvårdsbranschen samt företag. Som student på Tränarprogrammet kommer det hjälpa dig i din övergång från studentlivet till arbetslivet.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Som student vid Tränarprogrammet får du genom arbetslivsanknytningen tillfällen att förbereda dig inför arbetslivet och möjlighet att tydligt koppla samman teori med praktik. Du får en inblick i hur arbetet går till och organiseras.

Som tränarprogramsstudent vid Högskolan Dalarna får du genom arbetslivsanknytningen en möjlighet att förbereda dig inför arbetslivet och att tydligt koppla samman teori med praktik. Med olika former av uppgifter inom ramen för programmets kurser söker sig studenterna till företag eller föreningar inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa för samverkan. Du som student får tillgång till värdefulla kontakter och får en inblick i hur arbetet går till och organiseras.

Samverkanspartners när det gäller arbetslivsanknytning på Tränarprogrammet:

Representerar du någon förening eller företag och vill delta i samverkan kring arbetslivsanknytningen för studenter vid tränarprogrammet? Läs gärna Studenter vid Högskolan Dalarnas idrottstränarprogram – en resurs för företaget!

Studera nätbaserat

Utbildningen är campusbelagd och det finns ingen möjlighet att läsa programmet via nätet.

Studiemiljö

Tränarprogrammets utbildning bedrivs på Campus Lugnet i Falun, en idrottsmiljö i världsklass. Här kan du träna både vinter- och sommaridrott, i lag och individuellt.

Under utbildningen bedriver du dina studier i en sammanhållen idrottsmiljö där teori möter praktik, med många möjligheter för möten med idrottsaktiva, studenter och lärare. Dina lärare är utbildade inom idrottsvetenskap, men har också praktisk erfarenhet som tränare och ledare.

En annan viktig del av idrottsmiljön är Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium, LIVI. Här finns en toppmodern miljö med utrustning för biokemisk analys och rörelseanalys samt för fysiologiska och beteendevetenskapliga tester. Som student har du tillgång till ett laboratorium där du kan arbeta med rörelseanalys och tester av snabbhet, styrka och uthållighet.

Studera utomlands

Möjligheter till utbytesstudier ges under utbildningen.

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor från blivande och nuvarande studenter. Frågor och svar berör så väl programmet och dess upplägg som behörighetskrav och arbetsmarknad. Har du andra frågor, tveka inte att höra av dig till oss!

Frågor om Tränarprogrammet och dess innehåll

Tränarprogrammet omfattar 180 hp, vad innebär det?
Du får 1,5 hp (högskolepoäng) per avklarad vecka vilket innebär att du varje termin på programmet kan få ihop 30 hp. Utbildningen omfattar alltså tre års heltidsstudier för att erhålla en kandidatexamen i Idrotts- och hälsovetenskap med inriktning tränarskap.

Krävs det goda kunskaper i något speciellt ämne för att klara utbildningen?
En del av den kurslitteratur som förekommer är på engelska så det krävs att studenten behärskar detta. Vi lägger också stor vikt vid att studenten som blivande tränare inom idrott och fysisk aktivitet kan uttrycka sig skriftligt och att muntligt kunna presentera saker inför andra. Tidigare erfarenhet av att jobba som tränare och ledare eller bakgrund som aktiv idrottare är ett plus. Slutligen är självständigt sökande efter information och kunskap en mycket viktig färdighet att ha med sig.

Vad kan jag arbeta med efter Tränarexamen?
Arbetsmarknaden är mycket bred och det är omöjligt att peka ut ett enda yrke eller arbetsområde. En del studenter är mycket målmedvetna och inriktade på ett specifikt tränarjobb medan andra formar sin egen framtid under utbildningen. Under fliken ”Jobb & karriär” har vi samlat information om tidigare studenters yrkesliv efter examen.

Jag läser redan på tränarprogrammet – måste jag anmäla mig ytterligare en gång?
Ja, även om du en gång blivit antagen till utbildningsprogrammet måste du anmäla dig till programmets kurser inför varje ny termin.

Hur mycket undervisning finns schemalagd varje vecka?
Det varierar väldigt mycket mellan olika kurser men några dagar i veckan innehåller vanligtvis föreläsningar/praktiska pass, ett redovisningstillfälle i slutet av veckan (i grupp eller enskilt) och varje kurs avslutas oftast med någon typ av större examination i form av slutuppgift eller tentamen. Varje vecka måste studenten också ägna sig åt egen inläsning av kurslitteratur som ligger till grund för uppgifter/tentor/gruppuppgifter/seminarier i kursen. Totalt handlar det uppskattningsvis om att lägga ner omkring 40 timmar per vecka på sina heltidsstudier vid Tränarprogrammet.

Är Tränarprogrammet teoretisk eller praktisk?
Teori och praktik varvas ständigt så det går inte att säga att utbildningen är det ena eller det andra.

Hur går jag tillväga för att få tag i boende om jag väljer att studera Tränarprogrammet?
Det finns information här på webbplatsen om hur du ska hitta ditt boende.

Studieadministrativa frågor

Hur finansierar jag mina studier vid högskola?
Via Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan du få studielån. En del av summan är bidrag och en del är lån. Om du har vårdnaden om barn, får du dessutom ett tilläggsbidrag. Du kan även ha rätt till tilläggslån och merkostnadslån. All information finner du på www.csn.se.

Kan jag tillgodoräkna mig tidigare studier om jag börjar på Tränarprogrammet?
Det är möjligt att tillgodoräkna sig tidigare studier vid ett program. Kontakta studie- och karriärvägledarna för vägledning runt tillgodoräknanden inom programmen och hur du går tillväga.

Kan jag söka programmet fastän ansökningstiden gått ut?
Vi tar emot sena ansökningar ända fram till två veckor in på terminen. Du ansöker som vanligt via https://www.antagning.se

Tränarprogrammet kräver ”grundläggande behörighet”, vad innebär det?
Från och med hösten 2010 krävs att du ska ha fått ett fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan eller komvux. Du måste ha lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng och dessutom krävs det att du har lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Lägg märke till att du alltså inte är behörig om du avslutar ett reducerat program 2010 eller senare.

Utbildningen kan leda fram till en akademisk examen – vad betyder det?
Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap vilken är forskningsförberedande och lägger grunden för eventuellt fortsatta studier på avancerad nivå.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som tränare, ledare eller konsult inom föreningar, förbund och företag, som tränare på gymnasier med idrottsprofil, hälso- och friskvårdsanläggningar samt inom idrottsrörelsen eller som egen företagare.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden inom idrotts- och hälsoområdet har expanderat under senare år i såväl Sverige som utomlands. Vårt moderna samhälle med många stillasittande jobb har ökat efterfrågan på välutbildade tränare i syfte att öka mängden fysisk aktivitet hos befolkningen. Även idrottsrörelsen i Sverige har på senare år börjat anställa fler och fler tränare där högskoleutbildning efterfrågas. Generellt sett ökar möjligheten att få jobb för de som har en examen från högskolan än bland dem som inte har det.

Tränarprogrammet vid Högskolan Dalarna ger dig en unik kompetens att som högutbildad jobba som tränare samt att utveckla idrott, fysisk aktivitet och hälsa såväl i Sverige som internationellt. Förutom detta erhåller du en förmåga att leda människor inom dels idrott, fysisk aktivitet och hälsa och dels inom andra områden i samhället. Du får också en god grund att stå på inför ett eventuellt framtida eget företagande.

Vid en undersökning bland de studenter som hittills tagit ut en examen efter tränarprogrammet har det visat sig att variationen bland studenternas yrkesval är stor. Utbildningen öppnar nämligen upp för en bred karriär med massor av möjligheter inom idrott, fysisk aktivitet, hälsa och andra områden.

Vi har samlat exempel på vad tidigare studenter vid programmen idag arbetar inom:

 • Sektionschef arbetsförmedlingen
 • Teamansvarig för alpin skidåkning vid idrottsförbund
 • Konsulent vid studieförbund
 • Eget företag inom GPS i fotboll
 • Undervisar i längdskidor vid idrottsgymnasium
 • Barn- och ungdomsansvarig vid Svenska Orienteringsförbundet
 • Elittränare längdskidor vid idrottsförbund
 • Utvecklingskonsulent vid idrottsförbund
 • Eget företag inom mental coachning
 • Eget företag inom träningsoptimering cykel
 • Tennistränare i tennisklubb samt gymnasium
 • Eget företag inom assistans med fokus på upplevelser
 • Projektledare kommun
 • Tränare cykelgymnasium
 • Fysansvarig tränare vid idrottsförbund
 • Tipselittränare juniorfotboll i svensk toppklubb
 • Assisterande huvudtränare inom tennis, Norge
 • Utbildare inom SISU
 • Assisterande tränare för löpning vid universitet i Kanada
 • Fritidspedagog
 • Arbetar med testutveckling vid idrottsfysiologiskt labb
 • Förbundskapten mtb och downhill
 • Säljare inom olika branscher
 • Anställd vid Dala Sports Academy
 • Fystränare alpina landslaget
 • Projektledare 5-dagar orientering
 • Banktjänsteman
 • Dataprogrammerare
 • Doktorand

Examen

Filosofie kandidatexamen inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap med inriktning tränarskap.


Senast granskad: