Utbildningsprogram VIPHG

Idrottstränarprogrammet - prestation och hälsa

Programmet ger dig möjlighet att arbeta med idrott och fysisk aktivitet på olika nivåer i samhället samt bidraga till hållbara idrottsprestationer och god hälsa. Du får fördjupa dig inom olika kunskapsområden som exempelvis; tränarskap, idrottsfysiologi, träningslära, idrottsdidaktik och ledarskap.
180 högskolepoäng Grundnivå

Idrottstränarprogrammet ger dig som är intresserad av tränarskap, träning och hälsa en unik möjlighet att efter studierna kunna arbeta med hälsa, idrott och fysisk aktivitet på olika nivåer i samhället.

Utbildningen har tre kunskapsområden: tränarskap, rörelsevetenskap och träningsvetenskap som ger dig förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet på olika nivåer. Under andra året finns även möjlighet att fördjupa sig mot antingen tävlings- eller hälsoinriktad träning genom valbara kurser.

Utifrån ditt eget intresse kan du fördjupa dig ytterligare inom något av programmets kunskapsområden under examensterminen. Många av programmets kurser tar upp ett internationellt perspektiv på idrott och fysisk aktivitet. Bland annat genom att engelsk kurslitteratur används, möjlighet till utlandsstudier finns samt att viss undervisning sker på engelska.

Utbildningen bedrivs på Campus Falun som ligger intill Lugnet, en idrottsmiljö i världsklass. Här kan du träna både vinter- och sommaridrott, i lag och individuellt. Här finns också Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium, LIVI, med toppmodern utrustning för biokemisk analys och rörelseanalys, samt för fysiologiska och beteendevetenskapliga tester. Som student har du tillgång till ett laboratorium där du bland annat kan arbeta med rörelseanalys och tester av snabbhet, styrka och uthållighet.

Under utbildningen bedriver du dina studier i en sammanhållen idrottsmiljö där teori möter praktik, med många möjligheter för möten med idrottsaktiva, studenter och lärare. Lärare är utbildade inom idrottsvetenskap, många har också praktisk erfarenhet som tränare och ledare.

Efter din filosofie kandidatexamen med huvudområde idrotts- och hälsovetenskap har du möjlighet att fortsätta studierna på avancerad nivå och därefter även på forskarnivå. Efter examen i programmet har du förutom en kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap, också möjlighet att bli certifierad enligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer, vilket öppnar en arbetsmarknad i Europa.

Utbildningens innehåll

Heltidsstudier innebär uppskattningsvis omkring 40 timmar per vecka. Exakt hur studieveckan ser ut variera från kurs till kurs. Några dagar i veckan innehåller vanligtvis föreläsningar/praktiska pass, med ett redovisningstillfälle i slutet av veckan (i grupp eller enskilt). Varje kurs avslutas oftast med någon typ av större examination i form av slutuppgift eller tentamen. Varje vecka ägnar du också tid åt egen inläsning av kurslitteratur inför uppgifter och seminarier i kursen. I programmet varvas hela tiden teori och praktik.

Hela första året ges förutsättningar att utveckla bred tränarkompetens för att arbeta på en grundläggande nivå med olika målgrupper av idrottande och fysiskt aktiva individer. Under första året samläses vissa av programmets kurser med ämneslärarprogrammet inriktning idrott och hälsa. Detta ger dig möjlighet att bygga på din utbildning via KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) för att få behörighet som ämneslärare.

Under studierna genomför du även ett verksamhetsförlagt projekt (VFP) i en extern organisation inom området idrott och fysisk aktivitet. Det verksamhetsförlagda projektet integreras med kurser som tar upp tränarskapets roll i samhället samt innovation och entreprenörskap inom hälsa- och idrott.

Studierna avslutas med ett självständigt vetenskapligt examensarbete inom området idrottsvetenskap.

Kontakt med arbetslivet

Under din utbildning kommer du att både läsa kurser och genomföra verksamhetsförlagda projekt där teori och praktik integreras. Detta är möjligt genom ett nära samarbete med externa organisationer inom idrottsrörelsen, kommuner, landsting, friskvårdsbranschen samt företag. Som student på programmet kommer det hjälpa dig i din övergång från studentlivet till arbetslivet.

Studera utomlands

Det finns möjligheter till utbytesstudier under utbildningen. Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som tränare, ledare eller konsult inom föreningar, förbund och företag, som tränare på gymnasier med idrottsprofil, hälso- och friskvårdsanläggningar samt inom idrottsrörelsen eller som egen företagare.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden inom idrotts- och hälsoområdet har expanderat under senare år i såväl Sverige som utomlands. Vårt moderna samhälle med många stillasittande jobb har ökat efterfrågan på välutbildade tränare i syfte att öka mängden fysisk aktivitet hos befolkningen. Även idrottsrörelsen i Sverige har på senare år börjat anställa fler och fler tränare där högskoleutbildning efterfrågas. Generellt sett ökar möjligheten att få jobb för de som har en examen från högskolan än bland dem som inte har det.

Efter avslutade studier har studenter många yrkesmöjligheter. Du får en unik kompetens att jobba som tränare samt att utveckla idrott, fysisk aktivitet och hälsa såväl i Sverige som internationellt. Förutom detta får du en förmåga att leda människor inom dels idrott, fysisk aktivitet och hälsa och dels inom andra områden i samhället. Du får också en god grund att stå på inför ett eventuellt framtida eget företagande.

Ett litet urval av alla yrken som tidigare studenter på programmet har haft:

  • Teamansvarig för alpin skidåkning vid idrottsförbund
  • Eget företag inom GPS i fotboll
  • Undervisar i längdskidor vid idrottsgymnasium
  • Assisterande tränare för löpning vid universitet i Kanada
  • Fritidspedagog
  • Arbete med testutveckling vid idrottsfysiologiskt labb
  • Fystränare alpina landslaget
  • Projektledare 5-dagar orientering

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap.

Studera vidare

En filosofie kandidatexamen inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap är forskningsförberedande och lägger grunden för eventuellt fortsatta studier på avancerad nivå.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Hösten 2022
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3ANC
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Stängd för sen anmälan
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3EAW
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Anders Hurtig