Vinnare av Högskolan Dalarnas samverkanspriser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Angelica Ekholm, VD för Dalarna Science Park och Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog vid Högskolan Dalarna får ta emot Högskolan Dalarnas samverkanspriser för deras insatser att utveckla samverkan mellan lärosätet och olika aktörer i Dalarna, Sverige och internationellt.
Montage två bilder med personer kvinnor inomhus
Pristagare 2023. Ulrika Lundholm Ericsson/Linnea Forsberg

Samverkanspriset delas ut till externa samverkansparter och till medarbetare vid Högskolan Dalarna, som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan högskolan och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

– Pristagarna är alla bra exempel på samverkan mellan vår högskola och det omgivande samhället. Tanken är att priset ska uppmuntra till fler initiativ och stärka långsiktiga och strategiska partnerskap, säger Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbar utvecklig och samverkan.

Högskolan Dalarna delar ut samverkanspriserna vid akademisk högtid den 24 mars.

Pristagare 2023

Samverkanspris går till Angelica Ekholm, Dalarna Science Park

Samverkan mellan Dalarna Science Park och Högskolan Dalarna har utvecklats, breddats och förstärkts under Ekholms ledarskap. I många av de utvecklingsprojekt som Dalarna Science Park initierar och driver bidrar lärare, forskare och studenter från Högskolan Dalarna.

– Jag blir glad, stolt och rörd över att tilldelas denna utmärkelse, det känns otroligt värdefullt för mig eftersom samverkan är grunden i det jag gör i mitt uppdrag för Dalarna Science Park. Mitt jobb, varje dag, är att träffa organisationer och människor som vi kan stötta och samarbeta med. Att få en utmärkelse som denna bekräftar någonstans att mina ansträngningar ger frukt och att jag gör något rätt, säger Angelica Ekholm, VD för Dalarna Science Park.

Samarbetet är ett viktigt sätt att göra högskolans vision möjlig, att prioritera den kunskap och kompetens som regionen har behov av samt sprida kunskap i samhället

– Som hela Dalarnas innovationsarena finns vi som resurs för att koppla ihop näringsliv med akademi.  Det är avgörande för att vi ska kunna dra nytta av nya och kommersialiserade idéer, att de skapar mervärde och bidrar i den förändring som måste ske. Sverige är ett av världens mest innovativa länder, men vi måste jobba ännu hårdare för att vara ledande. Vi behöver samverka för att få ut mesta möjliga av vardera organisationer, säger Angelica Ekholm.

Motivering Angelica Ekholm 
Reportage med pristagaren 

Samverkanspris till Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog, Högskolan Dalarna

Sedan 2016 samarbetar Högskolan Dalarna med FN:s befolkningsfond (UNFPA) för att utveckla barnmorskeprofessionen i Bangladesh genom att utbilda barnmorskelärare, med det långsiktiga målet att öka mödra- och barnhälsan för att minska mödra- och nyföddhetsdödlighet i landet.

– Det betyder mycket för oss att Högskolan Dalarna har satsat på arbetet i Bangladesh och vårt arbete tillsammans med andra aktörer på andra platser i världen. Vi är stolta över hur vi arbetar inom ämnet för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Vi tackar kollegorna som genom att ge oss samverkanpriset även låter oss belysa innebörden och mervärdet av samverkan inom akademin, säger Kerstin Erlandsson, professor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Erlandsson, Pedersen och Byrskog har i nära samarbete med regeringen i Bangladesh framgångsrikt arbetat med att utbilda barnmorskelärare, med en tydlig målsättning att de ska kunna utveckla barnmorskeutbildningen vid sina lärosäten i Bangladesh.

150 barnmorskelärare har hittills tagit examen från det specialutformade magisterprogrammet, specialutformat för att passa förutsättningarna i Bangladesh.

– Vi har till exempel arbetat med kliniska examinationer, mentorskap, utvecklande av kursplaner och utbildningsplaner, granskning av kvalitet på utbildningen och en öppen kurs för alla om vad en barnmorska är och gör, utöver att ge själva magisterutbildningen, säger Christina Pedersen, universitetsadjunkt i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Under de närmaste tre åren är fokus att högskolan ska lämna över det som har byggts upp i landet.

– Det är en bit kvar innan vår insats blir till en hållbar lösning i Bangladesh, men vi är på god väg. Vi har hopp om att det blir verklighet till 2026, säger docent Ulrika Byrskog.

Motivering för Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog 
Barnmorskelärarutbildning i Bangladesh

Senast granskad:
Senast granskad: