”Vi kan möta utmaningar bättre tillsammans”

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarnas externa samverkanspris 2023 tilldelas Angelica Ekholm, VD för Dalarna Science Park.
– Jag blir glad, stolt och rörd över att tilldelas utmärkelsen. Det känns otroligt värdefullt för mig eftersom samverkan är grunden i det jag gör i mitt uppdrag för Dalarna Science Park.
Person, kvinna sitter inomhus
Angelica Ekholm, Dalarna Science Park. Ulrika Lundholm Ericsson

”Samverkan mellan Dalarna Science Park och Högskolan Dalarna har utvecklats, breddats och förstärkts under Angelica Ekholms ledarskap, och i många av de utvecklingsprojekt som Dalarna Science Park initierar och driver bidrar lärare, forskare och studenter från Högskolan Dalarna”. Så lyder en del i motiveringen för Högskolans Dalarnas externa samverkanspris 2023.

  Mitt jobb, varje dag, är att träffa organisationer och människor som vi kan stötta och samarbeta med. Att få utmärkelsen bekräftar någonstans att mina ansträngningar ger frukt och att jag gör något rätt, säger Angelica Ekholm som är VD på Dalarna Science Park.

Sedan augusti 2021 är hon VD för Dalarna Science Park, som är en neutral plattform och samverkansarena för akademi, företag och offentlig sektor. Ett fördjupat samarbete bidrar till Högskolan Dalarnas vision, som handlar om att prioritera den kunskap och kompetens som regionen har behov av samt sprida kunskap i samhället.

– Som hela Dalarnas innovationsarena finns vi som resurs för att koppla ihop näringsliv med akademi.  Det är avgörande för att samhället ska kunna dra nytta av nya och kommersialiserade idéer, att de skapar mervärde och bidrar i den förändring som måste ske. Sverige är ett av världens mest innovativa länder, men vi måste jobba ännu hårdare för att vara ledande. Vi behöver samverka för att få ut mesta möjliga av vardera organisationer, säger Angelica Ekholm.

Samverkan och innovationer i fokus

Hos Dalarna Science Park finns utbildade affärscoacher, innovationsledare, hållbarhetsstrateger och projektledare som genom utvecklingsprojekt och företagsutvecklingsteam stöttar nya innovativa idéer såväl hos start-ups som hos befintliga företag i Dalarna.

– Dagligen möts vi av nyheter om utmaningar, där kanske är den enskilt största och allvarligaste är klimatförändringen. Vi behöver många nya innovativa lösningar, för att reducera koldioxidutsläppen, designa nya livsmedelssystem och sätt för att äta mer hållbart. Vi behöver också hitta nya mobilitetslösningar och ta tag i våra välfärdssjukdomar. Listan kan göras ännu längre såklart, säger Angelica Ekholm.

Med rötterna i näringslivet och 16 år i industrin, samt även arbete i det offentliga, som näringslivschef i Borlänge kommun, har hon lång erfarenhet av samverkan inom kommun och region, näringsliv och Högskolan Dalarna. Hennes tidigare roller vittnar också om ett omistligt engagemang för Dalarnas framtid.

– I Dalarna behöver vi mobilisera oss och jobba fokuserat för utveckling och framdrift. Samhällsutmaningarna är så komplexa att ingen kan möta dem ensam, vi behöver och kan göra det mycket bättre och snabbare tillsammans, säger Angelica Ekholm.

Hennes drivkraft inger hopp om en ljusare framtid, att det finns lösningar om man vågar se verkligheten som den är.

– Ibland kan samverkan uppfattas som ett modeord, utan att tänka på vad det innebär eller varför det behövs. Samverkan är det som sker över organisationsgränser, mellan individer och grupper, vilka har samlats för ett gemensamt syfte. Organisationer som har olika förutsättningar, organisationskulturer, styrningslogiker och olika uppdrag, mål samt konsekvenser, men där man är ense om att man ska komma till ett gemensamt agerande och handling. Olikheterna i strukturen måste man försöka förstå och att det är just det som kan vara avgörande för att något nytt och spännande kan ske. Det kanske inte det är rätt rent matematiskt, men i samverkan blir 1+1=3, säger Angelica Ekholm.

Motivering

Att samverka för en positiv och hållbar utveckling i Dalarna, med Högskolan Dalarna som en central medaktör, är av högsta prioritet för Ekholm. Som tidigare ansvarig för näringslivskontoret på Borlänge kommun har hon alltid haft ett stort engagemang för samverkan både inom kommun och region, med näringsliv och Högskolan Dalarna. Samverkan mellan Dalarna Science Park och Högskolan Dalarna har utvecklats, breddats och förstärkts under Ekholms ledarskap, och i många av de utvecklingsprojekt som Dalarna Science Park initierar och driver bidrar lärare, forskare och studenter från Högskolan Dalarna. Samarbetet är för Högskolan Dalarna ett viktigt sätt att möjliggöra visionen att prioritera den kunskap och kompetens som regionen har behov av samt sprida kunskap i samhället. Ekholm personifierar samverkansbaserad utveckling där akademin och det omgivande samhället interagerar, med målsättningen att ett plus ett åtminstone blir tre – och därigenom skapas förutsättningar för hela Dalarnas utveckling på både kort och lång sikt.

Senast granskad:
Senast granskad: