Ny professor i energiteknik: "Energieffektiva byggnader i fokus"

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan har befordrat Xingxing Zhang till professor i energiteknik. Med Xingxing Zhangs erfarenheter och engagemang för urbana energisystem bidrar han med betydelsefulla kunskaper för energi- och klimatomställningen.

– Jag känner mig jätteglad över befordran, det ger mig mer förtroende för vad jag har gjort och vad jag planerar att göra i framtiden. Samtidigt känner jag också ett annat ansvar, att vara professor betyder mycket, inte bara för mig, utan också för hela vår grupp. Som ny professor kommer jag att ta mer ansvar och tänka noggrant bortom mitt eget undervisnings- och forskningsintresse. Till sist känner jag mig fridfull inombords, även om det fortfarande finns många utmaningar för mig och mina kollegor att ta oss an tillsammans, säger Xingxing Zhang.

Fokus på nya lösningar för energieffektiva byggnader

Xingxing Zhang började sin anställning som universitetslektor i energiteknik vid Högskolan Dalarna 2017. Han blev utnämnd till docent i 2018 och befordrades till professor i oktober 2022. Innan dess disputerade han i teknik 2014 vid University of Hull i Storbritannien och har även arbetat som biträdande professor vid University of Nottingham.

Xingxing leder gruppen City Information Modeling, är ämnesredaktör för Building Simulation och redaktörsledamot för tidskrifterna Buildings, Energy and Built Environment och Intelligent Buildings International. Han har byggt sin forskning kring energipositiva stadsdelar och använder sig av maskininlärning för att studera dem och för att söka efter den bästa lösningen för vårt samhälle. 

Vad motiverar dig som forskare?

– Jag skulle säga att det är tre nyckelelement som motiverar mig som forskare: (1) Intresse. Jag gillar att utforska nya saker och lära av det okända; (2) Frihet. Som forskare har jag stor frihet att tänka och skapa, vilket ger mig mycket glädje och tillfredsställelse; (3) Ansvar. Jag har utbildats med massor av resurser från samhället. Det är nödvändigt att belöna vårt samhälle och bidra till en positiv utveckling för kommande generationer.

Vilken forskning fokuserar på?

– Jag forskar ur två perspektiv. Den första är att utveckla ett integrerat ramverk för dynamisk simulering av de kopplade fjärrenergisystemen, inklusive elfordon, solceller, mikronät, värmepumpar, fjärrvärme och termisk batterilagring. Den andra är att utveckla en lyhörd digital tvilling av energiledningssystem för olika användare ska kunna kontrollera och optimera sin energianvändning och tillgängliga resurser för vidare beslutsfattande. Jag har exempelvis utvecklat digitala modeller för att förutsäga energibehovet i ett område och för att hitta det bästa stället att installera solpaneler på. Jag kommer också att undersöka möjligheten att byta överskottsel från solpaneler för att ladda sitt elfordon eller för att föra över den till grannar.

Positiv energibalans i stadsdelar – viktigt för klimatneutrala städer

Utbyggnad av solceller och laddning av elbilar leder till överbelastning på elnätet

Hur får studenter inom våra utbildningar nytta av din forskning?

– Jag undervisar i grund- och mastersprogram inom energi, solenergi och energieffektiva byggnader. Jag använder ofta de senaste resultaten från forskningsprojekt för undervisning, såsom simuleringsverktyg, nytt koncept eller ny affärsmodell för energi. Studenterna kan ta del av tvärvetenskaplig forskning genom seminarier eller grupparbeten, till exempel med fokus på nya lösningar för energieffektiva byggnader.

Föreläsningar med nya professorer 23 mars

Xingxing Zhang är en av sju nya professorer som delar med sig av sina erfarenheter och sin forskning vid öppna föreläsningar i biblioteket på Campus Falun den 23 mars. Xingxing Zhang håller sin föresläsning klockan 12.00.

Kontakt
Xingxing Zhang
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: