Forskare arbetar i restaurangkök för att lösa kockbristen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur får vi fler att vilja arbeta i köket? Det ska forskare vid Högskolan Dalarna undersöka i en studie som ska ge inblick i arbetsmiljön för kockar och köksanställda på restauranger inom besöksnäringen.
Två personer inomhus restaurangkök
Pexels.com

Genom att aktivt delta i restaurangkök över flera veckor på olika arbetsplatser hoppas forskarna kunna erbjuda värdefull kunskap och insikter för restaurangbranschen. Förhoppningen är att det ska gynna besöksnäringen, möta framtidens utmaningar inom kompetensförsörjning och öka jämställdheten inom yrket.

– Vi vill förstå arbetslivssituationen i dess kärna. På så sätt ska vi kunna föreslå förändringar som kan locka fler att välja yrket, säger Maria Thulemark, lektor i kulturgeografi och ledare för projektet vid Högskolan Dalarna.

Initiativet är särskilt viktigt med tanke på den könsspecifika arbetsfördelningen inom besöksnäringen. Fler män syns i restaurangköken, medan fler kvinnor dominerar inom offentlig sektors kök såsom skolor och vårdinrättningar. Forskargruppen hoppas att genom studien kunna bidra med viktiga insikter för att öka jämställdheten inom yrket.

– Vi vill se hur det är att arbeta i restaurangkök under olika ledarskapsförhållanden och på olika typer av arbetsplatser. Det inkluderar platser med manlig dominans och de med kvinnliga kockar. Vi hoppas även få insyn på en arbetsplats drivet av en kvinnlig köksmästare, säger Maria Thulemark.

Projektet kommer även att tillföra ny kunskap som gynnar inte bara besöksnäringens företag, utan även intresseorganisationer, fackförbund, branschorganisationer, destinationsbolag samt utbildningsaktörer och potentiella studenter inom området.

– Vi har utbildningar i turismvetenskap på Högskolan Dalarna som kommer dra nytta av projektet som fallstudier i olika kurser. Metoden vi använder kommer även att integreras i metodkursmoment, säger Maria Thulemark och betonar betydelsen av att inkludera studenter i forskningsprocessen.

Projektet kommer att pågå under två år och finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF).

Om projektet


Projekttitel: Hur får vi fler att vilja arbeta i köket? En studie av restauranganställda med deltagande observation genom arbete

Projekttid: 1 juni 2024–31 maj 2026

Projektledare: Maria Thulemark

Medverkar från Högskolan Dalarna: Susanna Heldt Cassel och Tara Duncan

Finansiär: Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)

Kontakt
Maria Thulemark
Universitetslektor kulturgeografi
Senast granskad:
Senast granskad: