Mallar, blanketter och riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Här hittar du mallar, blanketter och riktlinjer för doktorander och handledare.

Blanketter

Gemensamt för alla forskarutbildningar

Ansökan/individuell studieplan

  • Individuell studieplan (pdf)
    (OBS! Denna fil går inte att öppna i webbläsare. 1) Högerklicka och välj "spara länk som" för att spara filen i din dator. 2) Öppna sedan filen i Acrobat Reader från den plats du sparade filen.)

Ansökan tillgodoräknande

Avbrott/uppehåll

Betygsprotokoll


Forskarutbildning i mikrodataanalys

Allmän studieplan

Disputation/doktorsexamen

Licenciatseminarium/licenciatexamen

Checklista/handbok


Forskarutbildning i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan

Disputation/doktorsexamen

Licenciatseminarium/licenciatexamen


Forskarutbildning i resurseffektiv byggd miljö

Allmän studieplan

Disputation/doktorsexamen

Licenciatseminarium/licenciatexamen


Forskarutbildning i vårdvetenskap

Allmän studieplan

Disputation/doktorsexamen

Licenciatseminarium/licenciatexamen

Betygsnämnd

Finansiering

Studieprotokoll/litteraturöversikt

Handledare

Checklista/handbok

Senast granskad:
Senast granskad: