Mallar, blanketter och riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Här hittar du mallar, blanketter och riktlinjer för doktorander och handledare.

Blanketter

Gemensamt för alla forskarutbildningar

Ansökan/individuell studieplan

Tillgodoräknande/avbrott/uppehåll

Betygsprotokoll


Forskarutbildning i mikrodataanalys

Allmän studieplan

Disputation/doktorsexamen

Licenciatseminarium/licenciatexamen

Checklista/handbok


Forskarutbildning i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan

Disputation/doktorsexamen

Licenciatseminarium/licenciatexamen


Forskarutbildning i resurseffektiv byggd miljö

Allmän studieplan

Disputation/doktorsexamen

Licenciatseminarium/licenciatexamen


Forskarutbildning i vårdvetenskap

Allmän studieplan

Disputation/doktorsexamen

Licenciatseminarium/licenciatexamen

Betygsnämnd

Finansiering

Studieprotokoll/litteraturöversikt

Handledare

Checklista/handbok

Senast granskad:
Senast granskad: