Mallar, blanketter, riktlinjer

Här finns mallar, blanketter och riktlinjer samlade så att du lätt ska hitta dem utifrån verksamhetsinriktning – utbildning, forskning och samverkan.

Ansvaret för mallar, blanketter och riktlinjer finns hos flera olika avdelningar inom verksamhetsstödet, olika nämnder och hos högskoleledningen. Avdelningen för stöd i utbildning och forskning samordnar arbetet med att presentera dessa samlat på Utbilda och forska utifrån verksamhetsinriktningar.