Forskningsprojekt: Integrerad bearbetningsmodellering i fullskala FINBEAM2

Projektledare
Deltagare
Göran Engberg
Kumar Babu Surreddi
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Den grundläggande idé med FINBEAM2 är att utvecklingsingenjörer inom metallindustrin i Sverige får tillgång till digitala tvillingar /designverktyg som gör det möjligt att beräkna materialutvecklingen inom bearbetningsoperationer istället för att förlita sig på stegvisa verksförsök. Det inte enbart är en fråga om potential som kan realiseras utan en absolut nödvändighet om Sverige skall kunna hålla en internationellt framstående position när det gäller utveckling och tillverkning av nya material.
Nyckelord
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialteknik
Finansiärer