Kumar Babu Surreddi

Personlig presentation av Kumar Babu Surreddi

Docent
Materialteknik Institutionen för information och teknik
Universitetslektor materialteknik
Materialteknik Institutionen för information och teknik

Som forskare och lärare i materialteknik fokuserar jag på undervisning, handledning och samverkan inom områdena pulvermetallurgi, additivtillverkning, tribologi, mikrostrukturkarakterisering och mekaniska egenskaper hos metalliska och kompositprodukter. 

Bakgrund

Jar har tagit Master degree in Metallurgical Engineering från IIT(BHU), Varansi, Indien i 2003. Jag har tagit min doktorsexamen i materialvetenskap från Dresden University of Technology, Tyskland i 2011. Jag var på Chalmers University of Technology som postdoc från 2010 till 2014. Sedan flyttade jag till Lund University som postdoc till 2016. Jag började som en Universitetslektor vid Högskolan Dalarna i 2016 och blev docent i november 2016. 

Undervisning

Jag undervisar och handleder materialvetenskapsrelaterade ämnen för högskoleingenjör och masterstudenter.

Mina huvudkurser för undervisningen är:

  • Mekaniska egenskaper hos metaller
  • Pulvermetallurgi och additivtillverkning
  • Materialval och design
  • Material och skadefallsanalys
  • Grundläggande materiallära

Kursansvar

Forskning

Mitt forskningsfokus är att förstå sambandet mellan mikrostrukturen och egenskaper och prestanda hos metalliska och kompositprodukter.

Publikationer