Forskningsprojekt: Ergonomi och arbetsställningar hos anställda på ridskolor - en ny mätmetod med smarta arbetskläder

Projektledare
Cecilia Lindahl, Jordbruk och trädgård RISE Research Institutes of Sweden AB
Deltagare
Åsa Bergman Bruhn
Farhad Abtahi, Enheten för funktion och teknologi Karolinska institutet
Karin Andersson, Avdelning Jordbruk och Livsmedel RISE Research Institutes of Sweden
Mikael Forssman, Ergonomi KTH
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Arbetet i häststall kännetecknas av tungt, ensidigt arbete, besvärliga arbetsställningar, ofta i slitna anläggningar med låg mekaniseringsgrad. Studier har visat på hög förekomst av belastningsbesvär hos anställda på ridskolor. Syftet med studien är att utvärdera användbarheten av en ny metod med smarta arbetskläder för att mäta och kvantitativt beskriva arbetsställningar under arbetet i stallet. Genom kunskap om den totala arbetsbelastningen och arbetets organisering (som inte tidigare mätts inom yrkesgruppen) i relation till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, kan effektiva åtgärder för att eliminera ohälsosam fysisk exponering identifieras och utveckling av utrustning för att förbättra arbetet i stall drivas framåt. Det övergripande syftet är att öka kunskapen om arbetsställningar och belastning samt relaterade riskfaktorer inom hästsektorn för att kunna minska ohälsosam fysisk exponering, vilket på sikt kan minska belastningsbesvär och arbetsrelaterad sjukfrånvaro.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
Stiftelsen hästforskning