Forskningsprojekt: sjuksköterskors självskattade kompetens

Projektledare
Jan Nilsson, Karlstads Universitet
Deltagare
Janeth Leksell
Margret Lepp
Marianne Carlsson, Högskolan i Gävle
Maria Engström, Högskolan i Gävle
Ann Gardulf, Karolinska Institutet
Maria Larsson, Karlstads universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Ett flertal projekt kring sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors egen skattning av sin kompetens
Nyckelord
kompetens
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer