Forskningsprojekt: Långtidsuppföljning efter måttlig för tidigt födsel

Projektledare
Deltagare
Jenny Ericson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det saknas vetenskapliga evidens kring effekten av komjölksbaserad berikning av bröstmjölk samt konsensus om berikning av bröstmjölk till måttligt för tidigt födda barn. Neonatalavdelningarna i Sverige har olika riktlinjer kring nutrition och berikning av bröstmjölk till måttligt för tidigt födda barn. Vilket kan leda till risk för över/undernutrition och risk för ohälsa och sämre utveckling senare i livet samt ojämlik vård. Det är därför viktigt att undersöka om det finns skillnader i hälsostatus och kognitiv utveckling hos måttligt för tidigt födda barn som fått enbart bröstmjölk alternativt bröstmjölk i kombination med komjölksbaserad berikning eller modersmjölksersättning under vårdtiden på neonatalavdelningen. För att främja en god hälsa, neurologisk och metabol utveckling hos måttligt för tidigt födda barn samt förebygga sociala skillnader i samhället.

Syfte
Att beskriva och jämföra hälsostatus, tillväxt och neurologiskutveckling vid 6 års ålder hos barn födda i graviditetsvecka 32-36 (måttligt för tidigt födda) som fått enbart bröstmjölk alternativt bröstmjölk i kombination med komjölksbaserad berikning eller modersmjölksersättning under vårdtiden på neonatalavdelningen.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Ebba Danelius stiftelse