Forskningsprojekt: Barnafödandets etik: kvinnors upplevelser av förlossningen och nöjdheten med vården.

Projektledare
Deltagare
Warda Ahmad, School of nursing Hawler Medical University
Awaz Aziz Saeed, School of nursing Hawler medical university
Tiran Jamil, School of nursing Hawler Medical University, Erbil
Hamdia Mirkhan Ahmad, Publish Health, Nursing shool Salahaddin University
Khadija Mirkhan Ahmad, School of nursing Hawler medical university
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Obstetriskt våld är ett medicinsk begrepp som används för att beskriva alla fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp på kvinnor under förlossningen. Detta kan inkludera saker som verbala övergrepp, fysiska begränsningar, onödiga medicinska ingrepp och underlåtenhet att erhålla informerat samtycke för procedurer. Obstetriskt våld kan få allvarliga fysiska och känslomässiga konsekvenser för både den födande och den nyfödda och det är viktigt att det uppmärksammas och åtgärdas. Kvinnor som utsätts för obstetriskt våld behöver söka hjälp och stöd. Detta kan inkludera att prata med en vårdgivare, kontakta en stödgrupp eller rådgivare eller kontakta lokala myndigheter eller organisationer som kan ge hjälp.
Nyckelord
våld, kvinnor, obstetriskt, förlossningsvård, , violence, obstetric, women, childbirth, antenatal care
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer