Forskningsprojekt: Exercise-related out-of-hospital cardiac arrests

Projektledare
Deltagare
Matilda Frisk Torell
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
-
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer