Forskningsprojekt: Prehospital assessment – Primary Care and Emergency Department, County Council of Dalarna

Projektledare
Deltagare
Björn Äng
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
-
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer