Forskningsprojekt: EuReCa – European Registries of cardiac arrest

Projektledare
Deltagare
JT Gräsner, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
_
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer