Forskningsprojekt: Pedagogiska möten i förskolan

Projektledare
Deltagare
Maria Fredriksson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Tidigare forskning visar att det är viktigt att vara närvarande som förskollärare, både fysiskt och mentalt. En närvarande förskollärare är grunden för en trygg utveckling av barns värderingar, kunskaper och språk som exempel.
En tidigare forskningsstudie visar också att när pedagogen är närvarande så riktas deras uppmärksamhet mot något eller någon. Samtidigt innebär det att pedagogen också pedagogen vänder sig bort från något annat eller någon annan. Alla pedagoger gör dessa val i sin vardagliga praktik och i den här studien är undersöks vad och vem som möter lärarens närvaro och vad och vem som möter lärarens bortvändhet.
I studien undersöks även hur förskolläraren tar besluten om närvaro och bortvändhet i den dagliga praktiken i förskolan och resultatet kan bidra med en insyn i hur förskollärare gör val mellan bortvändhet och närvaro i olika situationer i den vardagliga praktiken i förskolan.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer