Forskningsprojekt: Bilddidaktiska val som ger utrymme för aktiva elever och deras visuella kultur

Projektledare
Deltagare
Mari Hysing
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det övergripande syftet med denna forskningsstudie är att bidra med fördjupad kunskap om bildundervisning i gymnasieskolan genom att undersöka hur elever kan göras mer delaktiga och inta mer aktiva positioner i visuella möten i klassrummet. Det handlar om hur bildlärare kan bjuda in elever att välja bilder till undervisningen och hur de tillsammans kan reflektera kring och kritiskt granska visuell kultur som eleverna omges och är en del av. Studiens analys har fokus på att problematisera den diskursiva praktiken i bildundervisning i gymnasieskolan med avseende på hur visuell kunskap konstrueras.

Detta är den andra studien i en doktorsavhandling som bygger vidare på licentiatuppsatsen "Visuella möten i klassrummet: Bilddidaktiska konstruktioner av kunskap och positioner i gymnasieskolan" som publicerades våren 2021.
Nyckelord
bilddidaktik, bildundervisning, klassrumspraktik, pedagogiskt arbete, bilder, kunskap och makt, gymnasieskolan, visuell kultur, visuella möten, art didactics, art teaching, classroom practice, pedagogical work, images, knowledge and power, upper secondary school, visual culture, visual meetings
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Bild
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Högskolan Dalarna