Forskningsprojekt: MUSK - Matematikundervisning för skriftlig kommunikation

Projektledare
Ola Helenius, Göteborgs universitet
Deltagare
Anna Teledahl
Linda Ahl, Götebrogs universitet
Cecilia Kilhamn, Göteborgs universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet handlar om elevers skrivande i matematik. Målet är att utveckla en undervisningsmodell som kan användas för att utveckla elevers skrivande. Detta görs med hjälp av två huvudsakliga verktyg. Det första är en separation i tid och rum mellan en lektion som handlar om problemlösning och diskussioner om metoden för att lösa problemet och en lektion som handlar om diskussioner om elevernas skriftliga redovisningar utifrån frågan om vad som är bra skriftlig kommunikation i matematik. Det andra verktyget är ett ramverk som beskriver olika aspekter av kvalitet i skriftlig matematisk kommunikation. Ramverket ska hjälpa lärare och elever att urskilja olika delar av skrivandet så att de kan diskutera dessa.
Nyckelord
skrivande, matematik, writing, mathematics
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Matematikdidaktik
Finansiärer
Skolforskningsinstitutet