Forskningsprojekt: Ekologisk litteracitet med fokus på att upptäcka biologisk mångfald och förstå samband i naturen - betydelsen av erfarenheter och känslor

Projektledare
Deltagare
Johanne Maad
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet fokuserar ecological literacy (vilket är en del av scientific literacy) och dess betydelse för undervisning och lärande. Ecological literacy – ecologisk ämnesliteracitet - handlar bland annat om människors ”allmänbildning” om naturen och hur människor relaterar till varandra och till naturen. I min studie fokuserar jag främst på förmågan att relatera till och upptäcka biologisk mångfald samt förmågan att förstå samband i naturen.

Syfte med studien är att förstå betydelsen av unga människors relation till naturen för att kunna utveckla strategier för undervisning om biologisk mångfald och samband i naturen.
Nyckelord
naturen, erfarenhet, biologisk mångfald, ekologiska samband, känslor, undervisning, lärande, nature, experience, biodiversity, ecological relationships, emotions, teaching, learning
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Naturvetenskap
Finansiärer