Forskningsprojekt: Lärarutbildning i Colombia möter icke-formell utbildning i ett samverkande multimodalt projekt om utbildning för hållbar utveckling

Projektledare
Maria Deldén
Nercy Gutierrez, Lenguaje y literatura castellana Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet är ett samarbete med Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia och med en idéburen colombiansk organisation. Syftet med projektet är att undersöka hur inslag av icke-formellt lärande kan ha bäring för det formella lärandet i lärarutbildningen i Colombia, med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Vår metodologiska utgångspunkt är practice-based research där vi studerar vår egen undervisning (Stensland 2003), vilket kan ge ett spännande metodologiskt bidrag. Teoretisk utgångspunkt för formellt / icke-formellt lärande är Freire (1998, 2017) med begreppen epistemologisk nyfikenhet och autonomi i undervisning och lärande samt Mezirow (2003) med begreppet transformativt lärande.
Nyckelord
icke-formellt lärande, lärarutbildning, Colombia, utbildning för hållbar utveckling, non-formal learning, teacher education, Colombia, education for sustainable development
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Publikationer