Forskningsprojekt: Praktikutveckling på vetenskaplig grund

Projektledare
Mattias Gradén
Sara Irisdotter Aldenmyr
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Enligt Skollagen ska utbildning i skolan vila på vetenskaplig grund. I projektet intresserar vi oss för hur verksamma lärare och andra professionella i skolan läser och tolkar vetenskapliga texter. Det huvudsakliga syftet med projektet är att bidra med fördjupad kunskap om mötet mellan pedagogisk praktik och olika typer av forskningsbidrag. För att uppnå detta syfte utarbetar vi en metod för att identifiera intertextuella möten mellan forskningstext och erfarenheter från pedagogisk praktik. Vi intresserar oss särskilt för potential till praktikutveckling på vetenskaplig grund.
Nyckelord
skolutveckling, skolforskning, vetenskaplig grund, professionsspråk., school development, educational science, scientific foundation, professional language.
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
PUD Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna