Forskningsprojekt: Språkinlärning i distansutbildning

Projektledare
Jonathan White
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I projektet undersöker jag hur studenterna vid Högskolan upplever språkinlärning via de lärandeverktyg vi har.
Nyckelord
språkinlärning, Connect, Zoom
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Finansiärer