Forskningsprojekt: Ämneskunskaper i rörelse i lärarutbildning i idrott och hälsa

Projektledare
Håkan Larsson, GIH, NIH
Deltagare
Gunn Nyberg
Dean Barker, ÖU
Jan-Eric Ekberg, MAU
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med projektet är att genom pedagogiska interventioner inom lärarutbildning i idrott och hälsa bidra med kunskap om vilka ”ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen” (Högskoleförordningen, examensmål för ämneslärarutbildning), särskilt när det gäller ämneskunskap i rörelse.

Motivet till projektet står att finna i den kritik som riktats i utvärderingar och forskning mot idrott och hälsa såväl i lärarutbildning som i skolan. Skolans idrott och hälsa har kritiserats såväl för att inte klara av den transformering till ett ”kunskapsämne” som var intentionen redan i skolreformen 1994 som för att fortsatt gynna elever, ofta pojkar och elever med svensk härkomst och akademisk bakgrund, som uppfattar sig själva som ”sportiga”. När ”kunskap” faktiskt hamnar i fokus i ämnet, reduceras innebörden ofta till ”teoretisk kunskap” med stillasittande undervisning i klassrum. Lärarutbildning i idrott och hälsa har i sin tur kritiserats för att vara alltför trögrörlig för att klara av att hantera ovan nämnda problem i ämnet. I en forskningsantologi reses frågan om utbildningen är ”i takt med tiden” (Larsson & Backman, 2013).
Nyckelord
Ämneskunskaper, rörelse, idrott och hälsa, lärarutbildning, Subject knowledge, movement, physical education, teacher education
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Vetenskapsrådet