Forskningsprojekt: Kvinnorna i modern japansk haiku

Projektledare
Herbert Jonsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att skildra den moderna haikupoesins utveckling i Japan under 1900-talet. Den ganska begränsade forskning som har bedrivits inom detta område har, med få undantag, fokuserat på manliga författare. Det är därför av intresse att studera den historiska utvecklingen utifrån ett antal kvinnliga författarskap. På så vis kan teman som ofta saknas i de manliga författarskapen också inkluderas. Ett större fokus på haikuns stilistiska varianter blir också möjlig, då ett manligt perspektiv ofta begränsas till en skildring av maktrelationer och grupperingar, och bortser ifrån aspekter som uttryck och estetik.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Japanska
Finansiärer
Publikationer