Forskningsprojekt: Interkulturella diskurser i fiktion (IDIF)

Projektledare
Deltagare
Tomas Axelson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet ställer frågan hur religion som samhälleligt och mångtydigt fenomen skildras i fiktion. Ett särskilt fokus riktas mot skildringar av islam med inriktning mot en möjlig pluralitet i form av religiösa positioner. Projektet problematiserar stereotypiska och negativa schablonbilder av islam, liksom undersöker fiktion som resurs för nuanserade bilder av religionsutövning.
Nyckelord
film, fiktion, islam, sekularitet, meningskapande, konflikt, film, fiction, islam, secularity, meaning-making, conflict
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer