Forskningsprojekt: Diversitet i heterogena studentgrupper: en studie ur studentperspektiv

Projektledare
Anneli Fjordevik
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I digitala studiemiljöer är studentgrupperna ofta väldigt heterogena, både vad gäller ålder, livserfarenhet, yrkesbakgrund och språk. I studentgrupperna i ämnet tyska har vi många modersmålstalare, i vissa grupper upp till hälften av de studerande. I mitt projekt undersöker jag hur modersmålstalare respektive icke modersmålstalare i en litteraturkurs upplever undervisningen i denna heterogena lärmiljö.
Nyckelord
diversitet, heterogenitet
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Tyska
Finansiärer
Publikationer