Forskningsprojekt: Att utveckla multimodal interkulturell kommunikativ kompetens

Projektledare
Mariya Aida Niendorf
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Både multimodal kommunikativ kompetens (MCC) och interkulturell kommunikativ kompetens (ICC) blir allt viktigare eftersom många utbildningsinstitutioner, företag och statliga organisationer tvingas byta sina kommunikationsmedel till videokonferenssystem online som Zoom i pandemitider.

För att utöka min tidigare forskning om interkulturellt digitalt samarbete och ICC-utveckling i utbildningsmiljöer, planerar jag att undersöka hur mina tidigare resultat kan tillämpas i den multimodala miljön för interkulturell kommunikation och föreslå hur multimodal interkulturell synkron onlinekommunikation effektivt kan implementeras.

Med hjälp av videoinspelningar av synkrona online-möten mellan universitetsstudenter med olika kulturella bakgrunder analyseras både det språkliga (det talade och skrivna) och det meta-språkliga (gester, blick, ton, tvekan, rytm, intonation, etc.), för att undersöka hur de påverkar den övergripande kommunikationen.

Som Bezemer och Jewitt (2010, s. 183) noterar: "Multimodalitet förutsätter att alla former av kommunikation har, liksom språk, formats genom sina kulturella, historiska och sociala användningsområden för att förverkliga sociala funktioner" och bör därför betraktas som en väsentlig del av ICC. På grund av detta utforskar denna studie en ny modell för multimodal interkulturell kommunikativ kompetens som kombinerar MCC- och ICC-modeller baserade på multimodal analys av empiriska data.
Nyckelord
interkulturell kommunikativ kompetens, multimodal analys, intercultural communicative competence, multimodal analysis
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Japanska
Finansiärer
Publikationer