Forskningsprojekt: Influenser på handledningspraxis för examensarbete på grundnivå: En jämförelse av japanska och svenska tertiära sammanhang

Projektledare
Naoki Fujimoto-Adamson, Niigata University of International and Information Studies
Deltagare
Mariya Aida Niendorf
John Adamson, University of Niigata Prefecture
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet handlar om handledning av kandidatuppsatser skrivna på L2-engelska. Det utforskar handledningsmetoder för examen på grundnivå, med fokus på tre handledares egna erfarenheter och deras influenser på det pedagogiska genomförandet.
Den forskningsmetod som använts i denna studie är huvudsakligen baserad på ett kvalitativt och tolkande förhållningssätt, och den autoetnografiska traditionen används.
Nyckelord
uppsatshandledning, thesis supervision
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Engelska
Japanska
Finansiärer