Forskningsprojekt: Undervisning i förskolan

Projektledare
Maria Olsson
Deltagare
Gunilla Lindqvist
Elisabeth Lindgren Eneflo, Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektets syftar till att utvekla kunskap om vilka innebörder förskollärare ger åt undervisning i förskolan. Ansatsen är deltagarorienterat i form av en forskningscirkel med verksamma förskollärare och forskare.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Pedagogik
Finansiärer
Publikationer
  • Olsson Maria, Eneflo Lindgren Elisabeth, Lindqvist Gunilla. Teaching in Preschool - a concept in motion What contextual features shape and enable the success of a pedagogic approach, e.g. teacher education, professionalism, leadership, curriculum subject, resources, culture? : Professionalism and Pedagogues / Educators Role, 2021. paper-conference.
  • Olsson Maria, Lindgren Eneflo Elisabeth, Lindqvist Gunilla. Undervisning i förskolan - en företeelse i rörelse Pedagogisk forskning i Sverige, 2020. Vol. 25, No. 4, article-journal.