Forskningsprojekt: Undervisning i förskolan

Projektledare
Maria Olsson
Deltagare
Gunilla Lindqvist
Elisabeth Lindgren Eneflo, Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektets syftar till att utvekla kunskap om vilka innebörder förskollärare ger åt undervisning i förskolan. Ansatsen är deltagarorienterat i form av en forskningscirkel med verksamma förskollärare och forskare.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Pedagogik
Finansiärer
Publikationer