Forskningsprojekt: Det första steget: Studieförbund som kontaktyta för integration

Projektledare
Daniel Fredriksson
Deltagare
Tomas Axelson
Thomas Florén
Fredrik Karlsson
Jonas Stier
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Forskningsprojektet syftade till att studera och analysera de mindre självklara aspekterna av studieförbundens arbete med nyanlända. Analysen visar att berättande och musikaliska verksamheter kan fungera som integrerande processer. Vi har också genom studier av tidigare forskning i relation till våra egna undersökningar problematiserat centrala begrepp i sammanhanget, så som integration, medborgarskap och demokratisering. I projektet studerades även frågan om under vilka förutsättningar ett integrationsprojekt kan uppfattas som lyckat respektive misslyckat. Analysen visar att integration kan ske på en mängd olika sätt vilken i sin tur resulterar i ibland avsedda och ibland oavsedda integrerande effekter. Bilden som framträder är att integration av nyanlända måste försås som en komplex interkulturell process vilken kräver ömsesidighet, lyhördhet, respekt och förståelse från både studiförbund och nyanlända, en process vilken dessutom äger rum i en föränderlig samhällskontext. Eldsjälar, engagemang och frivillighet är det som skapar förutsättningar för denna process, en process i vilken studieförbunden spelar en avgörande roll.
Nyckelord
Studieförbund, integration, nyanlända
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Ljud- och musikproduktion
Finansiärer
Högskolan Dalarna