Forskningsprojekt: ”Stad och land” - Följeforskning

Projektledare
Daniel Fredriksson
Deltagare
Åsa Linder
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med forskningsprojektet är att följa och analysera Dalateaterns projektet ”Stad och Land” ur ett platsperspektiv, aktörsperspektiv och processperspektiv.
Nyckelord
teater, Dalateatern, aktör, process, plats
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Bildproduktion
Ljud- och musikproduktion
Kulturvetenskap
Finansiärer
Publikationer