Forskningsprojekt: Test projekt Richard Borg, Biblioteket

Projektledare
Richard Borg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Richard Borg på Biblioteket testar projekt i Forskningsdatabasen (2021-02-25). Valde undertecknad som projektledare (rbo), forskningsprofil Övrigt och ämne Filosofi.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Filosofi
Finansiärer