Forskningsprojekt: Skrivundervisning i utbildning och i undervisning

Projektledare
Marie Nordmark
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med projektet är att undersöka vad nyutexaminerade svensklärare har lärt sig i utbildningen om att undervisa elever i skrivande samt vilka kunskaper de menar att de behöver för att undervisa i klassrummet. Kunskaper om detta är viktigt för att skapa en lärarutbildning som möter upp behoven hos nyutexaminerade lärare i klassrumspraktiken och för att utveckla forskningen om skrivundervisning.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska
Finansiärer
Publikationer