Forskningsprojekt: "YTFEL" - Färre ytfel på varmvalsade produkter

Projektledare
Deltagare
Mikael Olsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Ytfel är en vanlig orsak till att varmvalsade produkter (stång, tråd, band) skrotas eller klassas ned. På grund av komplexiteten i tillverkningsprocessen och ytfelens karaktär är det många gånger svårt att härleda orsaken till dessa. Arbetet inom det beviljade forskningsprojektet kommer att: i) kartlägga de vanligaste typerna av ytfel, ii) karakterisera dessa mha avancerade mikroskopi- och ytanalystekniker samt iii) utveckla och implementera en kamerabaserad teknik som automatiskt kan detektera och fotografera ytfelen on-line. Målsättningen är att strategiskt kunna spåra felorsaker och i ett tidigt skede kunna förebygga kvalitetsproblem i tillverkningsprocessen.
Nyckelord
Varmvalsade produkter, ytfel, mikroskopi, ytanalys
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialteknik
Finansiärer
VINNOVA