Forskningsprojekt: Optimerad renovering för effektiva solcellstak

Projektledare
Frank Fiedler
Deltagare
Fredrik Lindberg
Puneet Saini
Gunilla Teofilusson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I projektet som leds av RISE och bygger på ny forskning kring solel i byggandet kommer vi tillsammans med akademi och näringsliv söka ny kunskap om takrenovering med solceller. Arbetet organiseras kring fallstudier av utvalda objekt hos deltagande fastighetsägare. Målet är att bidra till en accelererad, effektiv och kvalitetsorienterad marknadsutveckling, samt att möjliggöra näringslivsutveckling och nya industrisamarbeten. Material till forskningsdelen i WP2 hämtas in genom förstudier och workshops i WP1, litteratur och egen forskning. Forskningsutförarna ansvarar för att löpande förmedla kunskap och information till WP1. WP2 ska validera resultat från det nyligen avslutade Miljontaksprojektet och utforska nya möjligheter som pekades ut. Detta genom en teknisk, ekonomisk och organisatorisk analys av arbetet som utförs i WP1. Förutsättningar för demo av nya lösningar kommer också undersökas. Nätverken inom BeBo, BELOK och NRC kommer att utnyttjas för att exploatera projektets resultat.
Nyckelord
solceller, solcellstak, takrenovering, PV, PV roof tops, roof renovation
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Byggteknik
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer