Forskningsprojekt: En randomiserad kontrollerad studie av kostnadseffektiviteten hos en förenklad hörapparatsförsörjning

Projektledare
Deltagare
Björn Ekman, Global hälsa och socialmedicin Lunds universitet
Per-Olof Östergren, Socialmedicin och global hälsa Lunds universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Utvärdering av effekter av och kostnader för två olika sätt att ge människor hörapparater i Bangladesh.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet