Forskningsprojekt: Hjälpmedels roll bland människor med funktionshinder i Syd: Fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i Bangladesh (Fas 2)

Projektledare
Deltagare
Stig Larsson, Lunds universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Fas 2 av intervjustudie om samband mellan hjälpmedel, utövande av mänskliga rättigheter och fattigdom med 1200 deltagare i Bangladesh.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Övriga ämnen
Finansiärer
SIDA