Forskningsprojekt: Föräldraskap efter neonatalvård - PANC

Projektledare
Renée Flacking
Christine Persson
Deltagare
Jenny Ericsson
Mats Eriksson, Örebro Universitet
Raziye Salari, Uppsala Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Att få ett barn som behöver neonatalvård innebär för familjen en livssituation där rollen som förälder påbörjas och utvecklas i en främmande och många gånger skrämmande miljö. Trots att den familjecentrerade vården har utvecklats så upplever många föräldrar att de känner sig ensamma och stressade i sin situation. Syftet för projektet är att: beskriva hur föräldrar till neonatalt vårdade barn upplever hälsa, föräldraskap och parrelation under barnets första tre levnadsår, jämfört med föräldrar till fullgångna friska barn; att beskriva behovet av psykosocialt stöd till föräldrarna efter utskrivningen; samt testa en designad interventions möjligheter till implementering samt potentiella effekter av interventionen på föräldrars hälsa. Forskningsprojektets metoder omfattar bland annat en longitudinell studie och en kvalitativ studie. Dessa studiers resultat ligger därefter till grund för utformandet av en intervention som ska testas inom projektet. Projektet är det första i sitt slag, nationellt och internationellt, och dess resultat betyder att vi får nödvändig kunskap om hur föräldrar till de mest sårbara barnen mår under barnets första levnads år samt tänkbart stöd.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer
Region Dalarna
Region Dalarna
Region Dalarna