Forskningsprojekt: En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan.

Projektledare
Kerstin Göransson, Karlstads universitet
Deltagare
Gunilla Lindqvist
Karin Bengtsson, Karlstads universitet
Susanne Hansson, Karlstads universitet
Nina Klang, Uppsala universitet
Claes Nilholm, Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektets övergripande syfte är att generera kunskap om de undervisnings- och lärandemiljöer elever mottagna i särskolan möter (både integrerade elever och elever som får sin huvudsakliga undervisning i särskoleklasser) med fokus på elevernas kunskapsutveckling, deras sociala liv i skolan samt deras demokratiska fostran till aktiva medborgare. I projektet används enkätstudie, deltagande observationer och djupintervjuer för att besvara övergripande forskningsfrågor.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Finansiärer