Forskningsprojekt: Omhändertagande av sköra äldre personer

Projektledare
Deltagare
Anne Ekdahl, Karolinska institutet
Katarina Wilhelmsson, Göteborgs universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Dagens högt specialiserade sjukvård är dåligt anpassad till sköra äldres omfattande behov, och sköra äldre riskerar utsättas för risk att ytterligare försämras i sin funktion, vilket ger ökat behov av vård. Det är visat att vård som ges enligt Strukturerat Omhändertagande av Äldre – på engelska Comprehensive Geriatric Assessment, CGA – har många fördelar för den äldre patienten, men det saknas vetenskapliga studier gjorda i svensk sjukvård av idag. Syftet med denna studie är att utvärdera effekterna av CGA i svensk sjukvård på utfallsmått som fysisk funktion, hälsa och vårdkonsumtion.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
FORTE