Forskningsprojekt: Speciella yrken? Ett projekt om speicallärares och specialpedagogers utbildning och arbete.

Projektledare
Deltagare
Gunilla Lindqvist
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med studien är att öka vår kunskap om speciallärares och specialpedagogers utbildning och arbete. Projektet involverar forskare från ett flertal lärosäten i Sverige: Högskolan Dalarna, Uppsala Universitet, Mälardalens Högskola, Högskolan i Jönköping och Malmö Högskola. Inom forskningsprojektets ram pågår också ett nordiskt samarbete kring speciallärares/specialpedagogers utbildning och arbete i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans med forskare vid universitetet i Agder, Norge, genomförs en jämförande studie kring speciallärares/specialpedagogers utbildning och arbete.

Projektet och genererade resultat från projektets studier kommuniceras genom vetenskapliga artiklar, rapporter samt presentationer vid konferenser, både nationellt och internationellt.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer