Forskningsprojekt: Patientsäkerhet inom operationsvård

Projektledare
Deltagare
Camilla Göras, Örebro universitet
Ulrica Nilsson, Akademin för medicin och hälsa Örebro universitet
Maria Unbeck, Institutionen för kliniska vetenskaper Karolinska institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Operationssjukvård är en av de mest komplexa verksamheterna inom hälso- och sjukvården. Rutinverksamhet inom kirurgi innefattar många kritiska moment vilka medför risk för att misstag begås, som i många fall kan förebyggas. Patientsäkerheten är beroende av om organisationen präglas av ett positivt säkerhetsklimat. Det finns begränsad forskning om säkerhetsklimat inom svenska operationsvård. Instrument för mätning av vårdpersonalens syn på patientsäkerhetsklimatet behövs för att kunna identifiera problem och förbättringsmöjligheter. Denna studie syftar till att beskriva hur arbetsorganisationen, kontextuella faktorer och medarbetarna interagerar och påverkar patientsäkerheten inom operationsvård.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
CKF
Landstinget Dalarna
Publikationer