Forskningsprojekt: Förskolepedagogers uppfattningar om matematik och matematikdidaktik

Projektledare
Lovisa Sumpter
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I det här projektet undersöks svenska förskolepedagogers uppfattningar om matematik och matematikdidaktik samt vilka känslor de uttrycker till ämnet matematik. En pilotstudie visade att förskolepedagoger överlag är positivt inställda till matematik. När de ska beskriva vad matematik i förskola är för något listar de flesta pedagogerna matematiska produkter som matematiska begrepp och procedurer i aritmetik och geometri.
Nyckelord
förskola, uppfattningar, matematik, matematikdidaktik, preschool, conceptions, mathematics, mathematics education
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Matematikdidaktik
Finansiärer