Forskningsprojekt: Barns ordförrådsutveckling och vikten av föräldrainput, ordförrådskomposition och andra kommunikativa färdigheter.

Projektledare
Christine Cox Eriksson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Avhandlingsprojektet skrivs inom ramen för ett större etikprövat projekt vid Stockholms universitet. I projektet undersöks både den språkliga interaktionen mellan föräldrar och barn och den roll, som familjens samspelsstil har för den tidiga utvecklingen, särskilt hos barn som utvecklas långsamt. Forskning har visat att de kommunikativa färdigheter som ett barn utvecklar under de första åren är av betydelse för dess senare språkliga och kognitiva utveckling. En försenad språkutveckling kan få konsekvenser för välbefinnande och psykisk hälsa, från barndomen ända upp i vuxen ålder. Avhandlingen kommer att presentera resultat från tre delstudier. Den första delstudien jämför föräldrainput till tre mindre grupper av barn med olika stort ordförråd vid 18 månaders ålder. Den andra är en analys av ordförrådskompositionen och grammatiska förmågor hos ca 200 barn, mätt vid 18 och 24 månader. I den tredje delstudien analyseras interrelationer mellan olika kommunikativa förmågor hos ett större antal barn från ett till två och ett halvt års ålder. Avhandlingens resultat har implikationer för forskare, föräldrar och förskolepersonal, som alla är aktörer som kan bidra till en positiv språkutveckling hos barn. Disputationen sker den 13 november 2014.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Finansiärer