Forskningsprojekt: Säkert arbete vid motormanuella moment i skogen

Projektledare
Tomas Gullberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Motorsågen används idag främst av självverksamma skogsägare, vid avverkning av övergrova träd och träd i bebyggelse samt för rotkapning i samband med stormfällning. Arbetet är mycket olycksdrabbat. Forskning bedrivs rörande bl a grundläggande mekanik vid trädfällning (varierande trädlutning och fällredskap) samt den s k brytmånens hållfasthet och funktion i samband med trädfällning. Vid trädfällning sparar man brytmånen, en del av trädets stam, för att den ska fungera som ett gångjärn när trädet fälls. Forskningen sker i nära samarbete med informations- och utvecklingsverksamhet inom projektet Säker Skog. En viktig del rör utveckling av kvalitetssäkrad motorsågs- och röjsågsutbildning för olika målgrupper med prövning av olika moment för att erhålla körkort.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Skog- och träteknik
Finansiärer