Forskningsprojekt: Externa uppdrag via skogsbranschen

Projektledare
Anders Lindström
Anders Mattsson
Deltagare
Claes Hellqvist
Marianne Vemhäll
Elisabeth Wallin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Uppdragsverksamheten direkt riktad mot skogsbranschen är relativt omfattande. Uppdragen har i många fall karaktär av praktisk vetenskaplig prövning och utvärdering av nya skogsvårdsmetoder som kan bli föremål för introduktion i skogsbruket. Exempel på sådana uppdrag är utvärdering av nya odlingssystem för skogsplantor i plantskola och fält, stabilitetsprövningar i ungskogar, medverkan i utvecklingsarbete när det gäller alternativ bekämpning av snytbaggeangrepp på skogsplantor, bestämning av lagringsbarhet hos skogsplantor och vitalitetstester av skogsodlingsmaterial.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Skog- och träteknik
Finansiärer